Endoktrinasyon

Endoktrinasyon kavram olarak; bireye veya topluluğa görüş, düşünce empoze etmek şeklinde tanımlanabilir. Başka şekilde ifade etmek gerekirse tavırların ve duyguların kişilere, onların entellektüel birikimlerini ve kavrayışlarını ortadan kaldırmaya yönelik empoze çalışmasıdır. Bilim-kurgu filmlerinde ve bazı soğuk savaş belgesellerinde sıkça “beyin yıkama” kavramından bahsedildiğini hepimiz biliriz. Komplo teorilerinin vazgeçilmez unsurlarından biridir bu kavram. Peki, nedir beyin yıkama? Aslı var mıdır? Ya da neyden esinlenerek kullanılmıştır? Endoktrinasyon bir beyin yıkama mıdır?

 Endoktrinasyon Nedir

Endoktrinasyon, bir kişiye veya bit gruba görüş, düşünce ya da fikir aşılamadır. Başka bir deyişle kişilere istenilen davranışların ve inanışların, onların kişisel düşüncelerini yok sayacak ve mantıklı karar verme yeteneklerini yok edecek tarzda empoze edilmesidir.

Doktrin (öğreti) kelimesinden türetilmiştir. Kullanım şekli endoktrine etme olarak geçer. En bilinen kullanımı ise, “belli bir doktrinin (öğretinin) mutlak bir doğru olduğu varsayılarak, dogma haline getirilerek ve eleştiri hakkının olmadığı koşullarda dikte edilmesi” şeklindedir.

Victor Hugo konu hakkında Gülen Adam kitabında bazı betimlemelerde bulunmuş ve meseleye değinmiştir. Esasında meseleye bir nevi kitlesel eğitim olarak bakabiliriz. Yani bu biraz sığ bir tanım oldu fakat şöyle düşünebilirsiniz: çocukların eğitim adına tek tip yetiştirilmesi bir endoktrinasyondur. Hitler’de Kavgam kitabında bu meseleye değinmiş. Esasen bu örnek biraz kavramın içeriği hakkında ufuk açıyor.

Öğretileme – Beyin Yıkama

Amaç; toplumu belirli bir doktrin üzerinden şekillendirmek olduğu için yöntemler çoğunlukla kitlesel algı yönetimi veya kitlesel hipnoz diyebileceğimiz yöntemlere eşdeğerdir. Endoktinasyon totaliter rejimler için yaşamsal değer taşır. İlköğretimin temel direği olarak bu beyin yıkama yöntemini kullanırlar. Koşulsuz bağlanma, didaktik bir eğitim sistemi ile birlikte gelecek nesilleri algılarını ve düşünce dünyalarını şekillendirirken, aynı zamanda mevcut neslin sorgulama ve eleştirme haklarını da baskıcı bir rejim ile engellemeyi hedefler.

Endoktrinasyon Örnekleri

Tahmin edebileceğiniz gibi tarihte bunun en belirgin örneği Nazi Almanya’sıdır. O dönem görevli öğretmenlerin neredeyse tamamı Nazi Öğretmenler Birliği’ne üyeydi ve yarısına yakını okula nazi üniforması ile geliyordu. Çocuklar sabah öğretmenleri nazi selamı ve ‘heil hitler’ ile karşılıyordu. Okullarda tamamen Yahudi karşıtlığı başta olmak üzere genel bir ırkçılık, sade alman tarihi ve üstün ırk teorileri anlatılıyordu.

Totaliter rejimlerin bulunduğu her ülkede hali hazırda bunlara benzer uygulamalar yapılıyor. Endoktrine edilmiş topluluklar, kendileri gibi düşünmeyen yani sorgulayan ve eleştiren kişileri vatan hainliği ile suçlar ve cezalandırılmalarında (hukuki veya gayrihukuki yollarla) bir beis görmezler.

Tarihte birçok katliamın arkasında totaliter bir rejim ve onun endoktrine ettiği-beynini yıkadığı bir toplum vardır. Bütün toplumsal kuralları, yaşam tarzlarını, eğitimi, yazılı ve görsel medyayı, yasaları, devlet kurumlarını ve daha birçok alanı kendi doktrinlerine uygun şekilde revize ederler. Bu revizyonlar çok ağır tahribatlara yol açar. Çağımızda endoktrinasyonun en büyük düşmanı internet yani sosyal medyadır. Hangi ülkelerde endoktrinasyon uygulanıyor? Sorusunun cevabını internet sansürünün en fazla olduğu ülkeler listesinde bulabilirsiniz.

Yazımın sonuna geldik. Makalemi beğendiyseniz ve faydalandı iseniz mutlaka sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı öneririm. Ayrıca;

Hitler Gençliği Ve Alman Çocuklarda Endoktrinasyon

Toplum Mühendisliği yazılarımı okuyun.

Politikada Toplum Mühendisliği

Toplum mühendisliği politika yani siyaset biliminde de kendine yer bulabilmiş bir kavramdır. Toplum mühendisliği meselesi de zaten hayatımıza yeni yeni giren bir kavramdır. Yazımda da bu noktada politikada toplum mühendisliği nedir, nasıl yapılır, politik mühendislik etkileri nelerdir, endoktrinasyon ile aynı şey mi, teknikleri nelerdir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar dilerim.

Toplum Mühendisliği

 

Toplum mühendisliğinin birçok farklı alanda kullanımı ve her bir alandaki kullanımına göre adlandırılması mevcuttur. Tartışılması gereken konu ise şudur: Böyle bir çalışma insanlık için yararlı mıdır, yoksa zararlı mıdır?

Hiçbir zaman buna net bir cevap veremeyiz. Daha doğrusu dış faktörleri hesaba kattığımız ölçüde değişken cevaplar karşımıza çıkacaktır. Biz yine de kavram ve örnekler üzerine bakmaya çalışalım.

Politik Mühendislik Nedir

Politik mühendislik, bir toplumdaki siyasal kurumların tasarlanmasıdır ve çoğu zaman, kâğıt kararnamelerinin yasalar, referandumlar, yönetmelikler biçiminde kullanılması veya başka bir şekilde, istenen etkiyi elde etmeye çalışmaktır.

Politik Mühendislik Yararlı Mıdır?

Bu tasarımda kullanılan kriterler ve kısıtlamalar, kullanılan optimizasyon yöntemlerine bağlı olarak değişir. Genellikle demokratik politik sistemler politik mühendislik yöntemlerinin konuları olarak uygun görülmemiştir. Politik mühendislik, optimal olmayan yöntemler veya kriterler kullanarak, bazen daha önce demokratik bir ülkenin siyasi manzarasını, örneğin bir askeri darbe gibi yöntemlerle denetlemeye çalışmak gibi felaketli sonuçlar doğurabilir.

1967-74’teki Yunan askeri cuntası, Yunanistan’ın demokratik sistemini felaketle sonuçlandırmak için bir darbeden yararlanan politik mühendisliği kullandı. Politik mühendislik, demokratik bir sistemde alternatif oy kullanma prosedürlerini tasarlamak için de kullanılabilir. Sosyal alanda politik mühendisliğin karşılığı sosyal mühendisliktir.

Politik Mühendislik Nasıl Yapılır?

Eğer bir hükümet vatandaşların belirli bir şekilde davranmasını isterse, bu davranışın topluma fayda sağlayacağı düşüncesindedir; Hükümet yavaş yavaş bir ‘davranış değişikliği’ kampanyası başlatır ve uygular. “Vatandaşlar” ve “avantajlar” gibi, “vatandaşların bunu yapması” ya da “avantajları” gibi teknikler kullanılır. “Küresel ısınma” gündemini bir sosyal mühendislik biçimi olarak düşünebilirsiniz.

Aslında, hükümet liderleri ve onların kurumsal kronları için büyük nakit inekler olan küresel ısınmayı azaltmak için tasarlanan hükümet programları, büyük bir telkin ve propaganda kampanyasıyla sonuçlandı. Okul öncesi öğrencilere insanın gezegeni kötüye kullandıkları ve onu kurtarmak için davranışlarımızı değiştirmemiz gerektiği öğretilir. (basit ifadeyle). Bu telkin, çocuk ilkokul ve ortaokul ve lise boyunca ilerledikçe kanıksanmaya başlanacaktır. Bu kuşak zorunlu eğitimini tamamladıktan sonra, onlar gerçek inananlar ve askerlerdir. Onlar başarılı bir şekilde “sosyal olarak tasarlanmış” ve oy kullanma çağında olan müfrezeler haline gelmişlerdir. Gündemin 2. aşaması kolayca satılabilir. İnsan davranışı değiştirilebilir ve dünya değişecektir.

 

Politikada Toplum Mühendisliği yazısının sonuna geldim. Politikada yapılan toplum mühendisliği meselesini tamamlamak için;

Toplum Mühendisliği yazılarımı okuyunuz.

Toplum Mühendisliği

Toplum mühendisliği sosyolojinin, antropolojinin ve siyaset felsefesinin inceleme ve araştırma alanına giren bir kavramdır. Toplum Mühendisliği kavramı , devlet iktidarlarının veya özel gruplarca toplumun geniş bir bölümünün tavır ve sosyal davranışlarına doğrudan ve ya dolaylı etki sağlayacak çabalar için siyaset biliminde geçen bir kavramdır. Yazımda bu noktada toplum mühendisliği nedir, nasıl yapılır, örnekleri nelerdir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Toplum Mühendisliği 

Her gün hayatımıza yeni kavramlar, yeni buluşlar girmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de toplum mühendisliği. Aslında çok yeni bir kavram olmasa da bilinilirliği son zamanlarda artış gösterdi.

İnsanlık topluluklar halinde yaşamaya başladığı dönemlerden itibaren bu toplulukların alışkanlıkları, değer yargıları vb. hassasiyetleri de topluluğun yaşam koşullarına göre şekillenmeye başladı. Yani çevresel etkenler sosyo-kültürel formasyonu fazlasıyla etkiler duruma geldi.

Toplum Mühendisliği Nedir

Giderek daha kirli bir hale gelmeye başlayan ekonomik ve politik ilişkiler, toplum üzerinde kurdukları etkiyi arttırmanın yeni yollarını aramaya başladı. İşte bunlardan biridir toplum mühendisliği. Esasında bu kavram beyin yıkama ve endoktrinasyon kavramlarıyla karıştırılmaktadır.

Toplum Mühendisliği, hükümetler veya belirli topluluklar tarafından toplumun büyük bir bölümünün kültür ve sosyal alışkanlıkları üzerine tesir eden çalışmalar için siyaset biliminde kullanılan bir terimdir. Toplum mühendisliğinin politik mecradaki hali politik mühendisliktir.

Toplum mühendisliği esasında sosyolojinin bir alanıdır ve gayet iyi niyetli amaçları da bulunmaktadır. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere mevcut konjonktür bu şekilde ilerlemeye devam ettikçe, normalde toplum yararına geliştirilen ve aynı zamanda toplumu değiştirme gücüne sahip her araç, bu kirliliğin içinde karşıt bir güç olarak topluma geri dönmeye başlıyor.

Toplum Mühendisliği Nasıl Yapılır

Amerika’da uygulan sosyal müdahalelerden daha önce, Avrupa’daki aydınlanma akımından çıkmış bir fikir. Mantık yürüterek bütün realitenin algılanabileceği ve negatif yönlerin pozitivize edilebileceği fikrine dayanır. Başlıca karmaşık bir canlı olan insanın bir araya gelişler ile daha karmaşık bir halde oluşturduğu toplumu, kategorize ederek inceleyebileceği ve eksik-yanlış yönlerinin değiştirilebileceğine dair önermelerdir.

Belirli bir senaryo yaratılmasından sonra internet üzerinden farklı bir kimlikmiş gibi davranmaktır toplum mühendisliği. Sahneye çıktığınızda bu sahte kimliğiniz inandırıcılık kazanım ise, iyi hazırlanmış bir oyunu iyi icra eden birisinizdir.

Kimi yerlerde sosyal mühendislik şeklinde kullanımı da bulunan kavram, toplumsal düzen hakkında belli başlı projelerin yürütülmesi için farklı yapılaşmalara gidilmesini ifade eder. Küreselleşme kavramı da toplumsal mühendisliğin bir sonucu olarak hayatımızdaki yerini almıştır. Yazılı ve görsel medya, hatta sosyal medya ile kitlelerin temel değerlerini değiştirme çabaları da buna örnek verilebilir.

Toplum Mühendisliği Örnekleri

Önemli bir örnek olarak; ABD’nin Irak’ta yapmayı başardığı iktidar değişikliğinden hemen sonra başladığı toplumsak dönüşüm çalışmaları toplumsal mühendisliğin ilgi alanıdır. Tabi bu çalışmaların bir de ön hazırlığı olması gerekiyor. Önce onları bir şeyin eksikliğine inandırmalı ve sonrasında bu eksikliğin giderilmesi fikrini yaymalısınız. Irak için bu eksiklik “özgürlük ve demokrasi” ile bulundu. Fakat Irak ABD’nin ustalık eseri değildi. Ön hazırlıkları çok yetersiz kaldı ve apar topar fiziki müdahaleye başlandı. Doğal olarak bu ilk başlarda yoğun karşı direnişler de buldu. Fakat sonuç olarak gelinen aşamada yeni iktidarın ABD yanlısı tutumları, projenin uygulanması için uygun koşulları yaratmış oldu.

 

Toplum Mühendisliği yazımın sonuna geldik. Toplum mühendisliği meselesi özellikle son dönemde oldukça yazılan çizilen bir mesele haline geldi. Yukarıda da bahsettiğim gibi toplum mühendisliği endoktrinasyon kavramıyla karıştırılmaktadır. Bu noktada hem toplum mühendisliği meselesini tam olarak kavramak hem de endoktrinasyon kavramıyla farklarını anlamak noktasında;

Endoktrinasyon yazımı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum.