Hitler Gençliği Ve Alman Çocuklarda Endoktrinasyon

Hitler bir diktatördür. Diktatörlüğünün de ötesinde endoktrinasyon politikalarıyla bilinen belki de ilk kişidir. En başta da eğitim meselesi noktasında Alman çocuklarda endoktrinasyon faaliyeti yürütülmüştür. Yazımda da bu konuyla alakalı olarak, endoktrinasyon nedir, çocuklarda endoktrinasyon nasıl uygulanır, Nazi uygulamaları nelerdir, Hitler gençliği denilen şey nasıl yaratılmaya çalışılmıştır gibi sorulara cevaplar aradım.

Çocuklarda Endoktrinasyon ve Naziler

Bir kez iktidara geldiğinde, Hitler Alman yaşamının her yönünü koordine etmek, Almanya’yı idealize olmuş bir ulusa dönüştürmek ve kontrolünü sağlamak için daha pratik bir yol arayışına girmiştir. Ağır Nazi kontrolü altında olan yaşamın bir yönü eğitimdi. Çünkü Hitler Almanya’nın gençliğinin bu şekilde satın alınabileceğine inanıyordu. Nazi eğitimlerinde mevcut doktrinler tamamıyla aşılanabiliyordu, yani endoktrinasyon gerçekleştiriliyordu. Böylece ulus ve Reich gönülden destekliyordu ve sistem bir daha asla bir iç savaş ve ya kalkışma ile karşılaşmayacaktı.

Bu kitlesel beyin yıkama iki şekilde gerçekleştirildi: okul müfredatının dönüşümü ve Hitler Gençliği gibi kavramların oluşturulması.

 Nazi Müfredatı

Reich Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, eğitim sistemini 1934’te ele geçirdi ve miras aldığı yapıyı değiştirmezken, personel üzerinde büyük bir ameliyat yaptı. Yahudiler toplu halde işten çıkarıldı (ve 1938’de Yahudi çocuklar okullardan yasaklandı). Rakip politik görüşlere sahip öğretmenler yan yana idi ve kadınlar öğretmek yerine çocuk üretmeye teşvik edildi. Kalanlar arasından Nazi için yeterince kendini adamış gibi görünmeyenler Nazi fikirlerinde yeniden eğitildi. Nazi Öğretmenler Birliği’nin oluşturulmasına yardım eden bir süreç, işinizi sürdürmek için gittikçe daha fazla üye olmak zorunda olduğunuz bir organdı. 1937’de% 97’lik bir üyelik oranı yakalamıştır.

Öğretim kadrosu artık organize edilmişti.

Yeni öğretimin iki ana itkisi vardı: İlki, halkı daha iyi dövüşmek ve yetiştirmek için hazırlamak. Beden eğitimine okullarda çok daha fazla zaman verilmesin bir amacı vardı: çocukların daha iyi bir şekilde Nazi ideolojisini desteklemesi amacıyla çocuklara destek vermek. İkincisi, Abartılı bir Alman tarihi ve edebiyatı, bilimde açık yalanlar ve ulusu oluşturmak için Alman dili ve kültürü.

Mein Kampf “Hitler’in Kavgam Kitabı” ağır bir şekilde çalışıldı ve öğretmenlere dağıtıldı. Tahayyül yeteneği olan çocuklar, ama daha önemlisi, doğru ırksal fiziksel kodlara sahip olanlar, özel olarak seçkin okullara gönderilerek gelecekteki liderler olarak yetiştirildi. Sadece ırksal kriterlere dayalı olarak seçilenlerin oluşturduğu bazı okullar, kavrayış ve entellektüel açıdan eksiklikler barındırır.

Hitler Gençliği Ve Endoktrinasyon

Nazilerin en gözde çocukları, Hitler Gençliğiydi. Bu, “Hitler Jugend”, Nazilerin iktidara gelmesinden çok önce yaratılmıştı, ancak o zamanlar yalnızca oldukça dar bir kitleydi. Naziler, çocukların gelişimlerini koordine etmeye başladığında, üyelik dramatik olarak milyonlarca çocuğu kapsayacak şekilde arttı. 1939 yılına kadar üyelik, doğru yaştaki bütün çocuklar için zorunluydu.

Aslında bu şemsiyenin altında birkaç örgüt vardı:

  • 10-14 yaş arası Alman Gençliği
  • 14-18 yaş arası Hitler Gençliği

Kızlarda da bu örgütlenmeler şöyleydi:

  • 6-10 yaş arası “Küçük Dostlar”
  • 10-14 yaş arası “Genç Kızlar Ligi”
  • 14-18 yaş arası “Alman Kız Ligi”

Bu örgütlerin üniformaları dahi vardı ve swastika kolluklar takıyorlardı.

 

Oğlanların ve kızların eğitimi çok farklıydı: Nazi ideolojisi ve fiziksel yeterliliği her iki cinsiyete de önem veriliyordu. Erkekler tüfek eğitimi gibi askeri uygulamalara tabi tutulurken, kadınlar ev hayatına ya da hemşireliğe yönlendiriliyordu.

Hitler Gençliği Ve Alman Çocuklarda Endoktrinasyon yazımın sonuna geldik. Endoktrinasyon meselesi sadece Nazilerde karşılaşılan bir durum değildir. Türkiye’de ki eğitime de özellikle Yeni Cumhuriyet döneminde ki eğitim politikalarına da Endoktrinasyon nitelendirmesi yapılmaktadır. Konuyu tam olarak kavramak ve boşlukları doldurmak için;

Endoktrinasyon

Toplum Mühendisliği yazılarımı okuyunuz.