Toplum Mühendisliği

Toplum mühendisliği sosyolojinin, antropolojinin ve siyaset felsefesinin inceleme ve araştırma alanına giren bir kavramdır. Toplum Mühendisliği kavramı , devlet iktidarlarının veya özel gruplarca toplumun geniş bir bölümünün tavır ve sosyal davranışlarına doğrudan ve ya dolaylı etki sağlayacak çabalar için siyaset biliminde geçen bir kavramdır. Yazımda bu noktada toplum mühendisliği nedir, nasıl yapılır, örnekleri nelerdir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Toplum Mühendisliği 

Her gün hayatımıza yeni kavramlar, yeni buluşlar girmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de toplum mühendisliği. Aslında çok yeni bir kavram olmasa da bilinilirliği son zamanlarda artış gösterdi.

İnsanlık topluluklar halinde yaşamaya başladığı dönemlerden itibaren bu toplulukların alışkanlıkları, değer yargıları vb. hassasiyetleri de topluluğun yaşam koşullarına göre şekillenmeye başladı. Yani çevresel etkenler sosyo-kültürel formasyonu fazlasıyla etkiler duruma geldi.

Toplum Mühendisliği Nedir

Giderek daha kirli bir hale gelmeye başlayan ekonomik ve politik ilişkiler, toplum üzerinde kurdukları etkiyi arttırmanın yeni yollarını aramaya başladı. İşte bunlardan biridir toplum mühendisliği. Esasında bu kavram beyin yıkama ve endoktrinasyon kavramlarıyla karıştırılmaktadır.

Toplum Mühendisliği, hükümetler veya belirli topluluklar tarafından toplumun büyük bir bölümünün kültür ve sosyal alışkanlıkları üzerine tesir eden çalışmalar için siyaset biliminde kullanılan bir terimdir. Toplum mühendisliğinin politik mecradaki hali politik mühendisliktir.

Toplum mühendisliği esasında sosyolojinin bir alanıdır ve gayet iyi niyetli amaçları da bulunmaktadır. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere mevcut konjonktür bu şekilde ilerlemeye devam ettikçe, normalde toplum yararına geliştirilen ve aynı zamanda toplumu değiştirme gücüne sahip her araç, bu kirliliğin içinde karşıt bir güç olarak topluma geri dönmeye başlıyor.

Toplum Mühendisliği Nasıl Yapılır

Amerika’da uygulan sosyal müdahalelerden daha önce, Avrupa’daki aydınlanma akımından çıkmış bir fikir. Mantık yürüterek bütün realitenin algılanabileceği ve negatif yönlerin pozitivize edilebileceği fikrine dayanır. Başlıca karmaşık bir canlı olan insanın bir araya gelişler ile daha karmaşık bir halde oluşturduğu toplumu, kategorize ederek inceleyebileceği ve eksik-yanlış yönlerinin değiştirilebileceğine dair önermelerdir.

Belirli bir senaryo yaratılmasından sonra internet üzerinden farklı bir kimlikmiş gibi davranmaktır toplum mühendisliği. Sahneye çıktığınızda bu sahte kimliğiniz inandırıcılık kazanım ise, iyi hazırlanmış bir oyunu iyi icra eden birisinizdir.

Kimi yerlerde sosyal mühendislik şeklinde kullanımı da bulunan kavram, toplumsal düzen hakkında belli başlı projelerin yürütülmesi için farklı yapılaşmalara gidilmesini ifade eder. Küreselleşme kavramı da toplumsal mühendisliğin bir sonucu olarak hayatımızdaki yerini almıştır. Yazılı ve görsel medya, hatta sosyal medya ile kitlelerin temel değerlerini değiştirme çabaları da buna örnek verilebilir.

Toplum Mühendisliği Örnekleri

Önemli bir örnek olarak; ABD’nin Irak’ta yapmayı başardığı iktidar değişikliğinden hemen sonra başladığı toplumsak dönüşüm çalışmaları toplumsal mühendisliğin ilgi alanıdır. Tabi bu çalışmaların bir de ön hazırlığı olması gerekiyor. Önce onları bir şeyin eksikliğine inandırmalı ve sonrasında bu eksikliğin giderilmesi fikrini yaymalısınız. Irak için bu eksiklik “özgürlük ve demokrasi” ile bulundu. Fakat Irak ABD’nin ustalık eseri değildi. Ön hazırlıkları çok yetersiz kaldı ve apar topar fiziki müdahaleye başlandı. Doğal olarak bu ilk başlarda yoğun karşı direnişler de buldu. Fakat sonuç olarak gelinen aşamada yeni iktidarın ABD yanlısı tutumları, projenin uygulanması için uygun koşulları yaratmış oldu.

 

Toplum Mühendisliği yazımın sonuna geldik. Toplum mühendisliği meselesi özellikle son dönemde oldukça yazılan çizilen bir mesele haline geldi. Yukarıda da bahsettiğim gibi toplum mühendisliği endoktrinasyon kavramıyla karıştırılmaktadır. Bu noktada hem toplum mühendisliği meselesini tam olarak kavramak hem de endoktrinasyon kavramıyla farklarını anlamak noktasında;

Endoktrinasyon yazımı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir